Dotacja

Dotacja

INTERDRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wzrost konkurencyjności firmy Interdruk poprzez rozszerzenie dotychczasowej działalności dzięki inwestycji w nowoczesny sprzęt.”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Interdruk Sp. z. o. o. poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy w celu wprowadzenia innowacji procesowej w firmie oraz wdrożenia na rynek  innowacyjnego produktu.

Efektem projektu będzie wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych rozwiązań, obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ochrona środowiska naturalnego i wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 1 217 700,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 841 500,00 PLN